Връщане на продукти

След получаване и заплащане на продукта, aко по някаква причина не сте удоволетворени от получената стока, според чл. 55, ал.1 от ЗЗП може да я върнете в 7 дневен срок от датата на получаването, при условие, че тя бъде върната във вида, в който е получена и без да е ползвана. Изключения от това правило са регламентирани в чл.55, ал.2 от ЗЗД. 27.

При плащания направени с банкова карта, в случай на рекламации или връщания, възстановяването на сумите се извършва, чрез нареждане наобратна операция по карта в срок от 10 работни дни.

Всички транспортни разходи по връщането на стоката се поемат от клиента!

За връщане на стока, може да се свържете с нас на телефон +359/64 803 536

 

Стоката трябва да бъде върната на адрес:

град Плевен, ул. Сан Стефано 47, Кристи 04 ООД