Сигурност при пазаруване

Сайтът разполага с фиксиран IP адрес и криптирана SSL връзка, за защита на личните данни и сигурността на клиентите на on-line магазина pijami.eu. Никой не може да види или редактира личната Ви информация без да знае потребителското ви име и парола. Желателно е да запомните паролата си и да не я записвате! Паролите на нашия уебсайт трябва да са най-малко от 6 символа! Не се възприемат интервали и специални символи.

„Кристи 04” ООД се задължава да защитава предоставената от вас информация. 
За регистрация в магазина са необходими Вашето име, адрес, e-mail и телефон за връзка.

„Кристи 04” ООД не носи отговорност по отношение на действия, извършвани посредством предоставена невярна информация от потребител. Личните данни записани при регистрацията на клиента се считат за строго конфиденциални и никога няма да се предоставят на трети лица. Информацията ще се използва единствено и само за изпълнение на поръчката ви.

„Кристи 04” ООД ще разкрие личната Ви информация без уведомление само ако това бъде изискано от закона със съответното съдебно разрешение.

„Кристи 04” ООД може да осигури хипер връзки към други интернет страници и сайтове. „Кристи 04” ООД не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, във връзка с използването, достъпа или достоверността  на тези материали и съдържание.

Внимание:  Вашия IP адрес се записва когато направите поръчка.  Бъдете коректни !