За нас

 Кристи 04” ООД – Плевен, България

 

Производител на трикотажни изделия

                                         ОП Конкурентноспособност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Фирма „Кристи-04“ ООД изпълнява проект по процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП”, в рамките на оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020
 

На 15 декември, 2015г. фирма „Кристи-04“ ООД подписа договор за безвъзмездна финансова помощ, с което стартира изпълнението на своя проект № BG16RFOP002-2.001-0370-C01„Разширяване на производствения капацитет за подобряване експортните възможности на „Кристи-04“ ООД“.

Общият бюджет на проекта е в размер на 396 900, 00 лв, а размерът на одобрената безвъзмездна финансова помощ е 277 830,00 лв. Безвъзмездната помощ по проекта се предоставя с финансовия принос на Европейския фонд за регионално развитие чрез ОП „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020.

Целта на проекта е да създаде предпоставки за повишаване експортния капацитет на фирма „Кристи – 04“ ООД, както и да осигури устойчивото развитие на предприятието на българския и международен пазар на трикотажни изделия.

Посочената цел ще бъде реализирана в рамките на проекта чрез закупуването на високотехнологично оборудване, което ще допринесе за постигането на следните резултати в „Кристи-04“ ООД:

*  обновяване на машинния парк
*  повишаване на производствения капацитет
*  по-ефективно и рационално оползотворяване на материалите и суровините в производствената дейност
*  обогатяване на продуктовата гама
*  повишаване качеството на предлаганите трикотажни изделия
*  адекватно и навременно посрещане на нуждите на настоящите и нови клиенти на фирмата и др;

Всички тези положителни промени ще създадат предпоставки пред „Кристи-04“ ООД за  разгръщане на експортния й потенциал, затвърждаване на настоящите пазарни позиции и навлизане на нови експортни пазари.

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

Проект № BG16RFOP002-2.001-0370-C01 „Разширяване на производствения капацитет за подобряване експортните възможности на „Кристи-04“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

 

 

Кратка история на фирмата

 

Когато създадохме фирма Кристи 04 ООД, през 2004г., в гр. Плевен, знаехме че искаме да предложим на пазара трикотажни изделия с високо качество и модерен дизайн. Семейният бизнес стартирахме с производство на дамски, мъжки и детски пижами и бельо познти под марката Кристи.

 

С годините неуморната ни работа и отдаденост ни отведоха до една от лидерските позиции на пазара в България. Именно тези ни качества, ни правят успешен партьор, както с едни от най-големите и преуспяващи търговски вериги, така и с по-малки и средни търговци из цялата страна.

 

История: С поглед към бъдещето, в годините предприехме крачки, които да доведът до повишаване на качеството и разнообразието на предлаганите артикули:

  • През 2005 преместихме производството на фирмата в нова, модерна фабрика, която подпомага и доразвива произвежданите артикули
  • През 2008  представихме на пазара нова линия за мъжко бельо АПОЛОН
  • През 2009 започнахме производството на нова линия дамско бельо КРИСТИ
  • През 2010 създадохме нова линия за мъжко облекло, която допълва асортимента на предлаганите артикули от фирмата
  • През 2011 затворихме производствения цикъл със създаването на собствен цех за ситопечат, което спомага за пълният качествен контрол на крайния продукт

Днес: Във фирмата има 35 служители, като половината от тях са с нас от самото създаване на Кристи 04 ООД. Именно екипната работа ни прави един от най-стабилните партньори на пазара в България, както по отношение на качество, така и по отношение на срокове за изработка.

 

Бъдеще: Работихме много, за да можем днес да се представяме само с името си.Стремим се да вдигаме качеството и разнообразието на продуктите и да инвестираме постоянно в нови и по-модерни технологии за разработване и шиене, печат върху плат и др. Съобразявайки се с всички нови тенденции, но и с желанията на крайния потребител, всеки сезон изготвяме нови модели със специални платове правени по поръчка единствено и изключително за Кристи. Целта ни е да съсдаваме артикули, които да задоволят не само нуждите ви днес, но и бъдещите ви потребности, които все още не сте изпитали.